Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju.

 • Jakie prace remontowe wykonać na cmentarzu latem?
  Jakie prace remontowe wykonać na cmentarzu latem?
  Lubię

  Dbanie o wygląd miejsca pochówku oraz jego otoczenia stanowi często sposób na uzewnętrznienie przez bliskich zmarłego swojej nieprzemijającej pamięci o nim. Opieka nad grobem ma więc duże znaczenie z punktu widzenia psychologiczno-emocjonalnego.

  Data dodania: 2021.02.15
 • Jak informować o śmierci bliskiej osoby?
  Jak informować o śmierci bliskiej osoby?
  Lubię

  Informowanie o śmierci bliskiej osoby nie jest łatwe. Nigdy jednak nie wiemy, kiedy przyjdzie nam wypełnić to zadanie. Dlatego warto poznać szereg przydatnych rad na ten temat.

  Data dodania: 2021.02.12
 • Savoir-vivre na uroczystościach pogrzebowych - czy zapraszać gości na stypę?
  Savoir-vivre na uroczystościach pogrzebowych - czy zapraszać gości na stypę?
  Lubię

  Bliscy osoby zmarłej, po jej śmierci, wykonują szereg spraw organizacyjnych. Z jednej strony mają one charakter urzędowy, a z drugiej dotyczą takich kwestii, jak przygotowanie pochówku i jego miejsca czy wybór trumny. Rodzina może, choć nie musi, zdecydować się na wystawienie ciała na widok publiczny. Nie bez znaczenia jest również to, jak grób będzie się prezentować - niekiedy pomnik zostaje zamówiony już na pogrzeb, czasami zaś, w zależności od

  Data dodania: 2021.02.08
 • Wypominki w Kościele Katolickim - na czym polega ta forma modlitwy?
  Wypominki w Kościele Katolickim - na czym polega ta forma modlitwy?
  Lubię

  W Kościele Katolickim istnieje szereg zwyczajów, za pomocą których czci się pamięć przodków. Szczególnym dniem, w czasie którego wierni poświęcają swoje myśli zmarłym, jest przypadająca na 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Wówczas rodziny i przyjaciele udają się na groby swoich bliskich.

  Data dodania: 2021.02.05
 • Obrzędy funeralne u świadków Jehowy
  Obrzędy funeralne u świadków Jehowy
  Lubię

  W Polsce kult zmarłych przejawia się w różnego rodzaju zwyczajach. Bez wątpienia najpopularniejszą praktykę - spotykaną zarówno wśród dominujących w Polsce pod względem religijnym katolików, jak i wśród osób niedeklarujących przynależności do żadnego wyznania - stanowi zapalanie zniczy w miejscach pochówku.

  Data dodania: 2021.02.01
 • Jak odnaleźć grób krewnych? W poszukiwaniu swoich korzeni
  Jak odnaleźć grób krewnych? W poszukiwaniu swoich korzeni
  Lubię

  Jesteśmy coraz bardziej świadomi faktu, jak bardzo ważna jest dla nas własna tożsamość. Duży wpływ na nią ma wiedza na temat swojego pochodzenia. Potrzeba jej zgłębienia jest naturalna i ma duże znaczenie psychologiczne.

  Data dodania: 2021.01.27
 • Kiedy warto umieścić przy pomniku nagrobkowym ławkę?
  Kiedy warto umieścić przy pomniku nagrobkowym ławkę?
  Lubię

  Grób jest miejscem, do którego udajemy się po to, żeby dać wyraz swojej nieprzemijającej pamięci o zmarłym. Z tego też powodu regularnie dbamy o tę przestrzeń: wykonujemy czynności porządkowe czy wzbogacamy pomnik o kolejne elementy dekoracyjne. Wizyty na cmentarzu są dla osób, które doświadczyły straty, terapeutyczne.

  Data dodania: 2021.01.20
 • Przerwa świąteczna
  Przerwa świąteczna
  Lubię

  Przerwa Świąteczna

  Data dodania: 2020.12.14
 • Rocznica śmierci - jak ją obchodzić?
  Rocznica śmierci - jak ją obchodzić?
  Lubię

  Następstwem śmierci bliskiej osoby jest żałoba, którą przejawiamy w sposób zewnętrzny. Jak wskazują antropolodzy, ma ona wymiar fizyczny (np. złe samopoczucie, bezsenność), emocjonalny (uczucie pustki, samotności, żalu) czy duchowy (wyrażający się np. w refleksjach o przemijaniu). Ponadto w żałobie inaczej się zachowujemy, np. unikamy uczestniczenia w spotkaniach czy wydarzeniach o charakterze rozrywkowym.

  Data dodania: 2020.11.05
 • Rozdanie nagród w PIP w Katowicach to ważne wydarzenie, w którym mieliśmy swój udział.
 • Zapomniani przodkowie - jak odszukać miejsca pochówku krewnych sprzed wieków?
  Zapomniani przodkowie - jak odszukać miejsca pochówku krewnych sprzed wieków?
  Lubię

  Znajomość własnych korzeni ma duże znaczenie dla naszej tożsamości. Ich świadomość nie pozostaje bez wpływu na to, jak jesteśmy ukształtowani. Wiele osób spośród nas posiada jedynie ustnie przekazaną wiedzę na temat własnych przodków.

  Data dodania: 2020.10.28
 • Jak usunąć wosk z nagrobka?
  Jak usunąć wosk z nagrobka?
  Lubię

  W polskiej kulturze panuje powszechne przekonanie, że dbanie o estetykę grobu stanowi pewną formę upamiętnienia zmarłego. O kwestię tę krewni troszczą się już po samym pogrzebie, po którym zwykle budowany jest pomnik.

  Data dodania: 2020.10.13