Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju.

25 marca 2024 r

Firma RODLEW QMD sp. z o.o. podpisała umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie na realizację projektu  pt. 

Wdrożenie zmian procesowo-produktowych w kierunku automatyzacji i technologii Przemysłu 4.0  jako element transformacji gospodarczo-społecznej regionu

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027; Priorytet FESL 10. Fundusze Europejskie na transformację; Działania FESL 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji.

Wartość projektu: 13 993 850,00 zł  Wkład Funduszy Europejskich: 7 109 687,00 zł

Termin realizacji projektu: od 15.03.2024 r. do 14.03.2026 r.

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności, wsparta organizacyjną modyfikacją sposobu produkcji i metod świadczenia usług. Inwestycja zasadniczo ulepszy dotychczasową ofertę Spółki oraz wprowadzi na rynek nowe produkty w asortymencie innowacyjnych stalowych liter wypukłych, urn jak i spersonalizowane usługi artystyczno-użytkowych. Zmiana obecnej technologii, zwiększy przewagę konkurencyjną umożliwiając ekspansję marki produktowej RODLEW QMD sp.z o.o. do UE i wejście z ofertą na rynek włoski. Realizacja zadań infrastrukturalnych i inwestycyjnych, pozwoli wdrożyć do działalności gospodarczej Spółki kompleksową ofertę projektowaną i produkowaną w oparciu o zaawansowane procesy z wykorzystaniem technologii 4.0 w zakresie obróbki mechanicznej detali, spawania, zgrzewania i montażu, obróbki wykańczającej i nowatorskiego pokrycia powierzchni. Zakres projektu obejmuje: adaptację dwóch budynków poprzemysłowych, które zostaną objęte termomodernizacją z wykorzystaniem OZE; zakup środków trwałych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników.

Grupy docelowe: Obecni i potencjalni odbiorcy hurtowi z branży kamieniarskiej oraz indywidualni. Jednostki użyteczności publicznej, Fundacje, Stowarzyszenia, Projektanci wyrobów użytecznych.

Efekt projektu: Inwestycja wprowadzi na dotychczasowy rynek nowe produkty w asortymencie innowacyjnych stalowych liter wypukłych, nowo opracowane urny i spersonalizowanych usług artystyczno-użytkowych oraz stworzy warunki do wejścia na niszowy rynek spersonalizowanych usług artystyczno-użytkowych w branży wyposażenia wnętrz. Zmiana obecnej technologii, zwiększy przewagę konkurencyjną umożliwiając wzrost sprzedaży w kraju, ekspansję marki produktowej RODLEW QMD do UE i wejście z ofertą na nowy rynek włoski. Celem ograniczenia negatywnych skutków transformacji górniczej związanej z rynkiem pracy nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej zwiększając ilość zatrudnionych pracowników.                                    

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.