Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju.

Regulamin oraz polityka prywatności

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę Rodlew Qmd sp. z o.o. z/s w Rybniku.
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.akcesorianagrobkowe.pl jest firma Rodlew Qmd sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Przemysłowej 4C w Rybniku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 36088206, NIP: 642 318 94 62 z wysokością kapitału zakładowego : 25000 PLN
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym w sprawach związanych z zawieraną umową :
  1. wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: sklep@akcesorianagrobkowe.pl
  2. dzwoniąc pod numer 32 422 00 10 lub 32 433 10 73 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż akcesoriów nagrobkowych z wysokiej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej.
 5. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:
 6. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Rodlew Qmd sp. z o.o. z/s w Rybniku za pośrednictwem strony internetowej www.akcesorianagrobkowe.pl
  1. Sprzedający – Rodlew Qmd sp. z o.o. z/s w Rybniku;
  2. Kupujący – osoba będąca konsumentem lub prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Rodlew Qmd sp. z o.o. z/s w Rybniku;
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową
  4. Osoba prowadząca działalność – osoba fizyczna lub prawna niebędąca konsumentem, dokonująca zakupu w sklepie internetowym związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym;
  6. Cena – cena towaru zawierająca 23 % podatek VAT i wyrażona w złotych polskich;
  7. Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT;
  8. Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty;

  § 2
  Warunki sprzedaży

  1. Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej na stronie Sklepu internetowego, wybierając rodzaj produktów i jego specyfikacje poprzez zaznaczenie spośród dostępnych opcji m.in. wielkość produktu, jego wysokość, rodzaj materiału, jak również wybiera formę dostawy.
  2. Kupujący może również zakupić produkt o indywidualnie określonych właściwościach
  3. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu, wybranego przez Kupującego spośród specyfikacji.
  4. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.
  5. Cena podana na stronie internetowej jest ceną dla konsumenta brutto (zawiera 23% VAT). Osoby prowadzące działalność gospodarczą, po zarejestrowaniu i weryfikacji otrzymują dostęp do oferty cenowej dla firm kamieniarskich, również wyrażonej w kwotach brutto (zawiera 23% VAT)
  6. Domyślnym dowodem zakupu dla konsumenta jest paragon, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność wystawiana zostaje faktura VAT. Przesyłka zawsze zawiera dowód zakupu umieszczony wewnątrz opakowania lub wraz z listem przewozowym na wierzchu opakowania.
  7. Dla zleceń indywidualnych pobierane jest 25% kwoty wartości produktu , chyba że ustalono inaczej.

  § 3
  Formy płatności i wysyłka

  1. Zapłata za towar może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:
   1. Poprzez system PayU ,
   2. Poprzez system PayPal
   3. płatność gotówką przy odbiorze,
   4. za pomocą przelewu bankowego;

  Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę. Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu: 600 PLN (bez kredytowanych kosztów), RRSO: 0%, całkowita kwota do zapłaty: 600 PLN (w tym: prowizja 0,00 PLN, ubezpieczenie 0,00 PLN, usługi dodatkowe 0,00 PLN), płatność w ciągu 30 dni od zakupu, bez kredytowanych kosztów. Warunki oferty: wg stanu na 13 lipca 2017 r. Umowa o pożyczkę zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, tj. Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. PayU SA z siedzibą w Poznaniu współpracuje z pożyczkodawcą i pośredniczy w zawieraniu ww. umowy. Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu: 600 PLN (bez kredytowanych kosztów), RRSO: 55,92%, całkowita kwota do zapłaty: 683,88 PLN (w tym: prowizja 83,88 PLN, ubezpieczenie 0,00 PLN, usługi dodatkowe 0,00 PLN), 3 równych comiesięcznych rat w wysokości po 227,96 PLN. Warunki oferty: wg stanu na 13 lipca 2017 r. Umowa o pożyczkę zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, tj. Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. PayU SA z siedzibą w Poznaniu współpracuje z pożyczkodawcą i pośredniczy w zawieraniu ww. umowy. Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu: 600 PLN (bez kredytowanych kosztów), RRSO: 38%, całkowita kwota do zapłaty: 714,00 PLN (w tym: prowizja 114,00 PLN, ubezpieczenie 0,00 PLN, usługi dodatkowe 0,00 PLN), 6 równych miesięcznych rat w wysokości po: 119,00 PLN. Warunki oferty: wg stanu na 25 stycznia 2018 r. Umowa o pożyczkę zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, tj. Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. PayU SA z siedzibą w Poznaniu współpracuje z pożyczkodawcą i pośredniczy w zawieraniu ww. umowy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny

Metody dostawy

 1. Dostawa towaru może nastąpić za pośrednictwem następujących metod:
  1. Odbiór osobisty w sklepie (Za darmo)
  2. Inpost Paczkomat (10.90 zł)
  3. Inpost kurier (16.99 zł)
  4. DHL - za pobraniem (19.00 zł)
  5. DHL (19.00 zł)

Dane do dokonania zapłaty:

Rodlew Qmd sp. z o.o.
ul Przemysłowa 4C
44-203 Rybnik
nr konta 95 1240 4357 1111 0010 6078 8251

 1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki dla lampionów oraz innych produktów zawierających elementy szklane, zostanie powiększony o kwotę wynikająca z cennika firmy kurierskiej DHL dla paczek wyróżnionych z naklejką ostrożnie.
 2. Zakupione produkty dostarczane są przez firmę DHL, zapakowane w sposób by uniknąć uszkodzeń, jak również możliwy jest odbiór osobisty w oddziale firmy Rodlew Qmd sp. z o.o. przy ul Prosta 137/14
 3. Koszt dostawy jest zależny od wagi i wymiarów . Jest zgodny z cennikiem kurierskim dla przesyłek krajowych firmy DHL i jest określony na stronie www.akcesorianagrobkowe.pl
 4. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania oraz koszty transportu
 5. Zamówienie produktu dostępnego w magazynie złożone w dzień roboczy do godziny 12.00 dostarczane będą następnego dnia roboczego, a złożone po godz. 12.00 dostarczane będą w drugi dzień roboczy po złożeniu zamówienia.
 6. W razie braku dostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail i może podjąć decyzję o realizacji częściowej zamówienia, anulowaniu całego zamówienia lub realizacji zamówienia w okresie przedłużonym.
 7. Zakupiony przez Kupującego towar jest wysyłany na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 8. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego
 9. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie rzeczy bez wad

§ 4
Gwarancja i reklamacje

 1. Każdy zakupiony produkt posiada kartę z instrukcją pielęgnacyjną.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego, będącego Konsumentem, zgłoszonej do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, regulujące rękojmię za wady przy sprzedaży.
 4. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu jakim jest paragon lub faktura VAT.
 5. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu lub roszczenia z tytułu gwarancji należy przesłać, na adres Sklepu listem poleconym zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego, wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy niezgodności towaru z umową, oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego tutaj.
 6. Rozpatrzenie reklamacji w stosunku do Konsumenta następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.
 7. „Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Rodlew Qmd sp. z o.o. ul Przemysłowa 4C, 44-203 Rybnik.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Rodlew QMD sp. z o.o. , ul Przemysłowa 4C, 44-203 Rybnik, e-mail sklep@akcesorianagrobkowe.pl , telefon 32 422 00 10, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.akcesorianagrobkowe.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.”
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.”
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 5. Kupujący może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza w celu dokonania odstąpienia od umowy
 6. Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia powinien zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego przesłanie na adres Rodlew Qmd sp. z o.o. ul. Prosta 137 /14 ,44-203 Rybnik.
 7. Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. W razie wyboru sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, na podany w oświadczeniu o odstąpieniu numer rachunku bankowego lub w inny sposób tam wskazany
 9. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, w przypadku zakupu produktu o właściwościach ustalonych indywidualnie przez Kupującego. W przypadku nieodebrania produktu przez klienta, zaliczka w wysokości 25% wartości przedmiotu zostaje zatrzymana na pokrycie kosztów produkcji.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. 7.1 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  2. 7.2 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  3. 7.3 zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 6
Postanowienia dodatkowe

Z dniem 25 maja 2018 r. weszłą w życie nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

 1. Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedającego, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedającego zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedającego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Sprzedającego [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 1 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy:[wpisać adres] W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.
 2. Sprzedający oświadcza, iż dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych .
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach aniżeli realizacja umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym, w szczególności może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do sklep@akcesorianagrobkowe.pl
 4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: np. Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 800x600 pikseli lub wyższej
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa

§ 7
Zmiany regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.akcesorianagrobkowe.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 1. Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.
 2. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.