Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju.

W Polsce na różne sposoby czcimy zmarłych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą tradycją członkowie rodziny i przyjaciele odwiedzają groby swoich bliskich, a na ich pomnikach umieszczają kwiaty oraz znicze. W zależności od wyznania (albo niewyznawania religii) modlą się za zmarłego lub też go wspominają. Ogólnie przyjętym zwyczajem jest dbanie o estetykę nagrobków.
Data dodania: 2021.02.24
Śmierć bliskiej osoby to dla wielu ludzi jedno z najtrudniejszych przeżyć, z którymi muszą się zmierzyć. Okres, który ma miejsce po niej, nazywamy żałobą. Jest to czas, podczas którego zachodzą w nas zmiany o charakterze emocjonalnym, duchowym, często i fizycznym.
Data dodania: 2021.02.18
Dbanie o wygląd miejsca pochówku oraz jego otoczenia stanowi często sposób na uzewnętrznienie przez bliskich zmarłego swojej nieprzemijającej pamięci o nim. Opieka nad grobem ma więc duże znaczenie z punktu widzenia psychologiczno-emocjonalnego.
Data dodania: 2021.02.15
Informowanie o śmierci bliskiej osoby nie jest łatwe. Nigdy jednak nie wiemy, kiedy przyjdzie nam wypełnić to zadanie. Dlatego warto poznać szereg przydatnych rad na ten temat.
Data dodania: 2021.02.12
Bliscy osoby zmarłej, po jej śmierci, wykonują szereg spraw organizacyjnych. Z jednej strony mają one charakter urzędowy, a z drugiej dotyczą takich kwestii, jak przygotowanie pochówku i jego miejsca czy wybór trumny. Rodzina może, choć nie musi, zdecydować się na wystawienie ciała na widok publiczny. Nie bez znaczenia jest również to, jak grób będzie się prezentować - niekiedy pomnik zostaje zamówiony już na pogrzeb, czasami zaś, w zależności od
Data dodania: 2021.02.08
W Kościele Katolickim istnieje szereg zwyczajów, za pomocą których czci się pamięć przodków. Szczególnym dniem, w czasie którego wierni poświęcają swoje myśli zmarłym, jest przypadająca na 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Wówczas rodziny i przyjaciele udają się na groby swoich bliskich.
Data dodania: 2021.02.05
W Polsce kult zmarłych przejawia się w różnego rodzaju zwyczajach. Bez wątpienia najpopularniejszą praktykę - spotykaną zarówno wśród dominujących w Polsce pod względem religijnym katolików, jak i wśród osób niedeklarujących przynależności do żadnego wyznania - stanowi zapalanie zniczy w miejscach pochówku.
Data dodania: 2021.02.01
Jesteśmy coraz bardziej świadomi faktu, jak bardzo ważna jest dla nas własna tożsamość. Duży wpływ na nią ma wiedza na temat swojego pochodzenia. Potrzeba jej zgłębienia jest naturalna i ma duże znaczenie psychologiczne.
Data dodania: 2021.01.27
Grób jest miejscem, do którego udajemy się po to, żeby dać wyraz swojej nieprzemijającej pamięci o zmarłym. Z tego też powodu regularnie dbamy o tę przestrzeń: wykonujemy czynności porządkowe czy wzbogacamy pomnik o kolejne elementy dekoracyjne. Wizyty na cmentarzu są dla osób, które doświadczyły straty, terapeutyczne.
Data dodania: 2021.01.20
Następstwem śmierci bliskiej osoby jest żałoba, którą przejawiamy w sposób zewnętrzny. Jak wskazują antropolodzy, ma ona wymiar fizyczny (np. złe samopoczucie, bezsenność), emocjonalny (uczucie pustki, samotności, żalu) czy duchowy (wyrażający się np. w refleksjach o przemijaniu). Ponadto w żałobie inaczej się zachowujemy, np. unikamy uczestniczenia w spotkaniach czy wydarzeniach o charakterze rozrywkowym.
Data dodania: 2020.11.05