Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju.

Następstwem śmierci bliskiej osoby jest żałoba, którą przejawiamy w sposób zewnętrzny. Jak wskazują antropolodzy, ma ona wymiar fizyczny (np. złe samopoczucie, bezsenność), emocjonalny (uczucie pustki, samotności, żalu) czy duchowy (wyrażający się np. w refleksjach o przemijaniu). Ponadto w żałobie inaczej się zachowujemy, np. unikamy uczestniczenia w spotkaniach czy wydarzeniach o charakterze rozrywkowym.
Data dodania: 2020.11.05
Znajomość własnych korzeni ma duże znaczenie dla naszej tożsamości. Ich świadomość nie pozostaje bez wpływu na to, jak jesteśmy ukształtowani. Wiele osób spośród nas posiada jedynie ustnie przekazaną wiedzę na temat własnych przodków.
Data dodania: 2020.10.28
W polskiej kulturze panuje powszechne przekonanie, że dbanie o estetykę grobu stanowi pewną formę upamiętnienia zmarłego. O kwestię tę krewni troszczą się już po samym pogrzebie, po którym zwykle budowany jest pomnik.
Data dodania: 2020.10.13
Nagrobek, jego estetyka, umieszczone na nim dekoracje stałe oraz tymczasowe - wszystko to stanowi odpowiedź na pragnienie bliskich zmarłego, aby w pewien sposób wyrazić swój żal i pamięć o nim.
Data dodania: 2020.10.01
W Polsce większość osób po śmierci chowana jest w ziemi w trumnie bądź kremowana - urnę następnie umieszcza się w grobie lub w kolumbarium. Zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną w naszym kraju tradycją nagrobki dekoruje się za pomocą pewnych charakterystycznych elementów.
Data dodania: 2020.09.08
Przeważnie pomiędzy nastąpieniem zgonu a jego pochówkiem mija kilka dni (nie licząc np. sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie sekcji).
Data dodania: 2020.08.24
Pochówek można określić jako pewnego rodzaju moment graniczny, ostatnie pożegnanie, które oddziela pierwsze, świeże emocje od okresu żałoby.
Data dodania: 2020.08.17
W Polsce w większości przypadków ciało zostaje po śmierci złożone w ziemi bądź też skremowane.
Data dodania: 2020.08.03
W historii ludzkości pochówek zawsze odgrywał dużą rolę. Poprzez organizację pogrzebu oraz zdobienie grobów uzewnętrzniany był żal za zmarłym.
Data dodania: 2020.07.20
Uroczystości pogrzebowe stanowią najważniejszą część upamiętnienia śmierci bliskiej osoby oraz pożegnania z nią.
Data dodania: 2020.07.06