Jaki wybrać napis na nagrobku? - Przerwa świąteczna - Sklep Rodlew QMD

JAKI WYBRAĆ NAPIS NA NAGROBKU?

Wydaje się, że umieszczenie pamiątkowego napisu na płycie nagrobnej nie niesie ze sobą żadnych niejasności. Niestety, kwestia ta jest stosunkowo złożona, głównie ze względu na nieostre kryteria dotyczące kilku definicji.

Napis na pomniku, płycie czy głowicy?

Przede wszystkim, w powszechnym odbiorze zamiennie używa się pojęcia „płyta” z pojęciem „głowica”. To właśnie na głowicy w zdecydowanej większości przypadków znajdują się imię i nazwisko zmarłego, wraz z datami jego urodzin oraz śmierci. Obok tych danych często można zauważyć krótką sentencję, taką jak „Jezu ufam Tobie” lub „Wieczny odpoczynek...”. Problem pojawia się w sytuacji, gdy mówimy o epitafium. Według definicji epitafium jest dość krótkim, żartobliwym lub poważnym napisem, upamiętniającym albo sławiącym zmarłego. Doskonałymi przykładami epitafiów są na przykład „Nie czekajcie, ja nie wrócę. Nie spieszcie się, ja poczekam” albo „Nie wszystek umrę”. W tej sytuacji „Jezu ufam Tobie”, „Bóg tak chciał”, „Pokój jego duszy” i równie popularne napisy nie są epitafiami, lecz sentencjami nagrobnymi. Przyjmując powyższe kryterium za słuszne okazuje się, że miejsce sentencji nagrobnej jest na głowicy. Na płycie powinno ewentualnie znaleźć się epitafium. Jest to tym bardziej słuszna koncepcja, że w naszym kręgu kulturowym oraz – przede wszystkim – religijnym nagrobki składają się zarówno z płyty, jak i głowicy. Na cmentarzach należących do wyznawców innych religii lub odłamów religijnych rzadko spotyka się tak zbudowane pomniki, ponieważ są one zazwyczaj ograniczone do jednej z wyżej wymienionych części. W tych przypadkach różnica pomiędzy napisem umieszczonym na płycie, a tym umieszczonym na głowicy zaciera się – ponieważ występuje tu tylko jeden z wyżej wspomnianych elementów konstrukcji nagrobka.

Generalnie przyjmuje się, żeby decyzję o umieszczeniu konkretnego napisu na grobie konsultować ze specjalistą, ponieważ może się okazać, że grawerowanie dodatkowej sentencji na płycie nagrobnej nie jest do końca uzasadnione. Ważne jest, żeby ewentualny napis na płycie nagrobnej nie był mniej lub bardziej dosłownym powtórzeniem tego znajdującego się na głowicy.