Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju.

Przed rozpoczęciem prac porządkowych związanych z nagrobkiem należy pamiętać o bardzo ważnej kwestii. Otóż różne materiały wymagają różnego rodzaju pielęgnacji. Inaczej należy obchodzić się z granitem, a inaczej z piaskowcem czy lastrykiem.
Data dodania: 2015.09.18
Rodzaje napisów, które znajdują się na nagrobkach, dzieli się zazwyczaj w oparciu o sposób ich tworzenia. Oznacza to, że najczęstszy wybór dokonywany jest pomiędzy napisami kutymi, piaskowanymi oraz metalowymi.
Data dodania: 2015.09.18
Wydaje się, że umieszczenie pamiątkowego napisu na płycie nagrobnej nie niesie ze sobą żadnych niejasności. Niestety, kwestia ta jest stosunkowo złożona, głównie ze względu na nieostre kryteria dotyczące kilku definicji.
Data dodania: 2015.07.03
Zadbany grób to przede wszystkim grób czysty, należy zatem regularnie czyścić płytę nagrobka. Warto pamiętać, że każdy rodzaj materiału wymaga innego rodzaju pielęgnacji. Inaczej należy obchodzić się z granitem, inaczej z piaskowcem czy lastrykiem. Poza tym warto zwrócić uwagę na fakt, że nagrobek to nie tylko płyta nagrobna, ale również cokół, głowica czy rama, nie wspominając o krzyżu, ewentualnych wazach, tablicach czy zdjęciach.
Data dodania: 2015.07.03