Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Akcesoria nagrobkowe

ulotka do druku   


Stal nierdzewna (kwasoodporna)


Instrukcja ta ma na celu udzielenie użytkownikom naszych wyrobów wska­zówek dotyczących niezbędnych metod postępowania, które pozwolą w pełni wykorzystać zalety stali nierdzewnej (kwasoodpornej) zapewniając jej całkowitą odporność na korozję.


Dobrodziejstwem tego materiału jest jego specyficzna budowa, która tworzy na jego powierzchni cienką przezroczystą „warst­wę pasywną” (ochronną).


Nawet uszkodzona mechanicznie warstwa w obecności tlenu z powietrza lub wody samoczynnie się odbudowuje ochraniając powierzchnię materiału przed korozją.


Zjawisko to wyjaśnia nam dlaczego stal nierdzewna nie wymaga żadnej powłoki ochronnej ani innego zabezpieczenia przed korozją pozostając błyszczącą nawet po kilkudziesięciu latach użytkowania.


Musimy zdawać sobie sprawę, że „warst­wa ochronna” może powstać jedynie na czystych metalicznych powierzchniach i dlatego niezbędne są rutynowe zabiegi pielęgnacyjne.

Przy zastosowaniach zewnętrznych, stal nierdzewna narażona jest na szereg agre­sywnych wpływów środowiska poprzez kontakt z następującymi czynnikami:

  1. zanieczyszczenia pochodzące z działalności przemysłowej

  2. z odmrażania dróg (sól)

  3. bliskość środowiska morskiego

  4. zanieczyszczenia z ruchu ulicznego

  5. niska emisja z ogrzewania itp.


Dlatego niezbędne jest aby użytkownicy wyrobów ze stali nierdzewnej mieli świ­adomość, że utrzymanie swoich produk­tów przez długie lata w niezmienionym wyglądzie wymaga od 2 do 4 razy w roku przeprowadzenia prostych zabiegów w postaci mycia i konserwacji.


Zaleca się mycie ciepłą wodą z dodatkiem ogólnodostępnych łagodnych detergentów, spłukaniu czystą wodą a następnie osusze­niu lub wytarciu miękką szmatką.


Im środowisko bardziej skażone zabie­gi pielęgnacyjne należy przeprowadzać częściej.

Zabrania się do czyszczenia wyrobów używać agresywnych substancji chem­icznych oraz ogólnodostępnych środków do szorowania.


Bardzo wysokie wymagania stawia się również zakładom kamieniarskim mon­tującym wyroby nagrobkowe na pom­nikach. Przypadkowy kontakt z odprys­kami kamienia oraz materiałów ściernych jest konsekwencją zniszczenia powłoki ochronnej przyczyniając się do powstania tzw „korozji wżerowej”. Należy również unikać zapraw cementowych do montażu akcesoriów.


Najlepszym rozwiązaniem łączenia metalu z kamieniem jest zastosowanie specjalistycznych klejów.

Wszelkie zabrudzenia (szczególnie na bocznych ściankach liter) należy bez­względnie umyć bieżącą wodą.


Używane elementy złączne np. śruby muszą być wykonane również ze sta­li nierdzewnej. Niedopuszczalny jest kontakt z materiałami i narzędziami ze stali węglowej.


Mamy nadzieję, że nasi klienci przy zach­owaniu powyższych zaleceń przekonani będą o właściwym wyborze elementów dekoracyjno – ozdobnych wykonanych ze stali nierdzewnej.

Zastosowany materiał z “górnej półki”, wysoka jakość wykonania oraz właściwe zabiegi pielęgnacyjne pozwolą zachować niezmiennie wysokie walory estetyczne akcesoriów nagrobkowych.


Brąz patynowany (oksydowany) na „czarno”

Stosowana przez nas od 35 lat autorska technologia patynowania brązu gwarantu­je spełnienie oczekiwań naszych klientów ( nie niszczy kamieni – brak zacieków ).

Proces pielęgnacji wyrobów sprowadza się do mycia wodą z delikatnymi deter­gentami, spłukania oraz ich osuszeniu. Następnie należy dostępnymi na rynku kamieniarskim woskowymi (natłuszcza­jącymi) preparatami ( stosowanymi do kamieni ) posmarować wyroby.

Po nasy­ceniu odlewu w/w preparatem oraz jego przeschnięciu należy delikatnie szmatką produkty przetrzeć, celem uzyskania jed­nolitego odcienia.

Częstotliwość prze­prowadzania zabiegów czyszcząco – kon­serwacyjnych zależy od stopnia skażenia lokalnego środowiska. Sygnałem jest „szarzenie” powierzchni odlewu. Jest to osad naniesiony z powietrza atmosfery­cznego. Powstały nalot (osad) usunięty opisanymi powyżej sposobami przywraca wyrobom swój naturalny czarny kolor. Nie wolno używać do czyszczenia ak­cesoriów nagrobkowych środków do szorowania oraz agresywnych substancji chemicznych! Nieprzestrzeganie wska­zanych procedur postępowania może prowadzić do uszkodzenia powierzchni odlewu tj. czarnej patyny.


Wszystkie zaproponowane przez nas zabiegi czyszcząco – konserwacyjne są bardzo proste. Stosowanie ich zapewni naszym klientom na długie lata satys­fakcję z wyglądu akcesoriów nagrob­kowych