Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Akcesoria nagrobkowe

Blog

Cmentarze w Polsce dzielimy przede wszystkim na wyznaniowe oraz komunalne (świeckie). Przy czym należy dodać, że te pierwsze mogą być jedno- bądź wielowyznaniowe.
Na przestrzeni wieków zmieniały się rodzaje trumien. Co ciekawe, nie zawsze służyły one jako miejsce, w którym chowa się zmarłego.
Ozdoby, które umieszczamy na nagrobkach mogą mieć charakter albo stały, albo tymczasowy. Do tych pierwszych zaliczają się lampiony nagrobkowe, wazy, rzeźby czy aplikacje.
Urna może albo zostać pochowana w ziemi, albo być umieszczona w kolumbarium – specjalnie przeznaczonym do tego budynku położonym na cmentarzu
Najpopularniejszym sposobem, w jaki dajemy w Polsce wyraz swojej pamięci o zmarłej osobie, jest zapalenie na jej nagrobku znicza.
Na tabliczce nagrobkowej umieszczamy najczęściej imię i nazwisko osoby zmarłej, datę jej narodzin i śmierci oraz – w zależności od potrzeb – pewne elementy dekoracyjne, emblematy religijne czy sentencje.
Zgodnie z polską tradycją w dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz podczas Zaduszek (2 listopada) oddajemy cześć zmarłym.
W naszej kulturze ciało osoby zmarłej zostaje pochowane w ziemi. Wprawdzie w Polsce możemy zdecydować się na umieszczenie ciała w trumnie albo wsypanie jego prochów do urny, ale nie podlega dyskusji fakt, że są one finalnie zakopywane.
Istnieje wiele różnych czynników, które mają wpływ na to, jaki koszt poniesiemy za wykonanie nagrobka. Jego cena bez wątpienia zależy od tego, jak bardzo dekoracyjny charakter będzie miała płyta nagrobna.
Groby naszych bliskich dekorujemy na różne sposoby. Największy wpływ na ich estetykę ma sama płyta nagrobna, która może przyjmować różne kształty czy kolory.
Showing 30 to 40 of 72 (4 Pages)