Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Akcesoria nagrobkowe

Blog

Istnieją różnego rodzaju formuły, za pomocą których możemy ująć w słowa nasz żal po czyjejś śmierci. Poza tym kondolencje mogą zostać przekazane bezpośrednio, gdy składamy je osobiście bliskim osoby zmarłej, albo np. listownie bądź w innej formie.
Nekrolog to wiadomość informująca o śmierci pewnej osoby, która została publicznie ogłoszona – przeważnie w gazecie.
Florystyka pogrzebowa jest niezwykle różnorodna. Spotykamy się zarówno z klasycznymi wieńcami, oryginalnymi kompozycjami, wiązankami, jak i bukietami oraz pojedynczymi kwiatami. Warto wiedzieć, że z poszczególnymi roślinami związana jest często pewna symbolika.
Cmentarze w Polsce dzielimy przede wszystkim na wyznaniowe oraz komunalne (świeckie). Przy czym należy dodać, że te pierwsze mogą być jedno- bądź wielowyznaniowe.
Na przestrzeni wieków zmieniały się rodzaje trumien. Co ciekawe, nie zawsze służyły one jako miejsce, w którym chowa się zmarłego.
Ozdoby, które umieszczamy na nagrobkach mogą mieć charakter albo stały, albo tymczasowy. Do tych pierwszych zaliczają się lampiony nagrobkowe, wazy, rzeźby czy aplikacje.
Urna może albo zostać pochowana w ziemi, albo być umieszczona w kolumbarium – specjalnie przeznaczonym do tego budynku położonym na cmentarzu
Najpopularniejszym sposobem, w jaki dajemy w Polsce wyraz swojej pamięci o zmarłej osobie, jest zapalenie na jej nagrobku znicza.
Na tabliczce nagrobkowej umieszczamy najczęściej imię i nazwisko osoby zmarłej, datę jej narodzin i śmierci oraz – w zależności od potrzeb – pewne elementy dekoracyjne, emblematy religijne czy sentencje.
Zgodnie z polską tradycją w dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz podczas Zaduszek (2 listopada) oddajemy cześć zmarłym.
Showing 30 to 40 of 75 (4 Pages)