Nie ma jednego wzorca wymiarowego odnośnie wielkości krzyża na nagrobku. Wszystko tak naprawdę zależy od wzoru nagrobka oraz estetycznego wyczucia, zarówno fundatora nagrobka, jak i jego twórcy. Jeżeli krzyż będzie wyrzeźbiony w głowicy lub do niej przytwierdzony, to oczywistym jest, że jego ramiona nie powinny wystawać poza jej obręb. Jeżeli jest to krzyż stojący obok głowicy, wówczas również nie powinien za bardzo nad nią górować, ponieważ wygląda to mało estetycznie, a w skrajnych przypadkach wręcz ostentacyjnie. Krzyż, jako symbol, jest bez wątpienia najważniejszym elementem katolickiego nagrobka, dlatego nie należy przydawać mu dodatkowego znaczenia poprzez niepotrzebne zwiększenie jego rozmiarów. Jeżeli nagrobek nie posiada głowicy, tylko samą płytę, krzyż na niej stojący powinien być proporcjonalny do długości płyty. Jeżeli krzyż jest umieszczony na płycie w pozycji leżącej, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jego wymiary były zbliżone do wymiarów samej płyty. Kluczami w doborze odpowiedniego krzyża są proporcja oraz umiar – proporcja w kwestii wymiarów i umiar w kwestii estetyki wykonania. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest bez wątpienia zaufanie specjalistom odpowiedzialnym za zaprojektowanie pomnika. Ich doświadczenie i dobre rady z pewnością zapobiegną nietrafionym decyzjom odnośnie umiejscowienia oraz wielkości tego najważniejszego chrześcijańskiego symbolu.