Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Akcesoria nagrobkowe

Kremacja w Kościele Katolickim

Kremacja w Kościele Katolickim

Wprawdzie już od dłuższego czasu kremacja jest przez Kościół katolicki akceptowana, w dalszym ciągu jednak wśród wielu ludzi pokutuje silne przekonanie, że dopuszcza on tylko grzebanie ciała. Rzeczywiście, przez wieki jedynie tę formę Stolica Apostolska uważała za zgodną z nauczaniem Biblii. W XX wieku wprowadzono jednak wiele reform, które zmieniły kształt wspólnoty katolickiej - jedna z nich odnosiła się również właśnie do kremacji.

Praktyka grzebania zwłok w ziemi została przejęta przez chrześcijaństwo z tradycji judaistycznej. Trzeba również pamiętać, że w ten sposób został pochowany Jezus Chrystus - zgodnie z obowiązującym wtedy żydowskim zwyczajem. Dla katolików złożenie do grobu ciała ma duże znaczenie ze względu na wiarę w Jego zmartwychwstanie, którą umacnia przykład Syna Bożego. Tym samym przez wieki wszelkie odstępstwa od tej formy pochówku były postrzegane jako niewłaściwe z punktu widzenia wiary katolickiej. W pewien sposób zaprzeczały one bowiem cudowi zmartwychwstania. Kremację kojarzono z praktykami pogańskimi. Sam początek ubiegłego stulecia zradykalizował postawę Kościoła katolickiego w sprawie spopielania zwłok - w 1917 r. wydany został ich całkowity zakaz. Była to odpowiedź m.in. na fakt, że kremację propagowały osoby związane z lożami masońskimi.

Największe zmiany w Kościele katolickim w ciągu ostatnich wieków przyniósł Sobór Watykański II, mający miejsce w latach 1962-1965. W znacznym stopniu zmienił on przebieg i formę mszy świętej. Od tej pory miała ona być odprawiana w języku narodowym (dotychczas obowiązywała bowiem łacina). Złagodzono również podejście do kremacji. Kościół zdecydował się na dopuszczenie jej jako jednej z form pochówku ze względów praktycznych, a właściwie humanitarno-higienicznych i urbanistycznych. Boom demograficzny w miastach, a także szybkie zwiększanie się ich powierzchni, sprawiły bowiem, że w niektórych metropoliach coraz trudniej było zmieścić na cmentarzach wszystkich zmarłych. Spopielanie zwłok - ze względu na to, że urna nie zajmuje wiele miejsca - mogło w znacznym stopniu rozwiązać ten problem. Warto zaznaczyć, że od tego czasu owa forma pochówku bardzo mocno upowszechniła się wśród katolików.

W dalszym ciągu Kościół katolicki preferuje grzebanie ciała. Nie zakazuje jednak kremacji. Szczegółowo kwestię tę reguluje instrukcja „Ad resurgendum cum Christo”. W 2016 roku opracowała ją Kongregacja Nauki Wiary, a pod dokumentem podpisał się papież Franciszek. Kościół podkreśla w nim, że zwłoki - w tym te spopielone - powinny spocząć w miejscu świętym, czyli na cmentarzu. Potępia również przerabianie ich na biżuterię i innego rodzaju pamiątki.

 kwi 29, 2019