Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Akcesoria nagrobkowe

Czym jest zasiłek pogrzebowy i kto może go otrzymać?

Czym jest zasiłek pogrzebowy i kto może go otrzymać?

Jak powszechnie wiadomo, koszty przygotowania pogrzebu nie należą do niskich. Trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia m.in. za odprawienie mszy pogrzebowej, wykupienie miejsca na cmentarzu czy transport zwłok. Często najbliżsi osoby zmarłej organizują również spotkanie dla uczestników pogrzebu, czyli tzw. stypę (przeważnie obiad w restauracji). Należy jednak pamiętać, że możemy liczyć na pewne wsparcie finansowe ze strony państwa. Chodzi o zasiłek pogrzebowy. Przysługuje on niezależnie od tego, czy zmarły posiadał obligatoryjne czy też dobrowolne ubezpieczenie rentowe albo emerytalne. Wydaje go oddział Związku Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pogrzebowy - dla kogo?

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest po śmierci tych osób zmarłych, które posiadały ubezpieczenie w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, były rencistami lub emerytami bądź przed śmiercią przysługiwała im możliwość uzyskania renty albo emerytury, ale w dniu zgonu nie korzystały z prawa do tychże świadczeń. W przypadku, gdyby śmierć miała miejsce w momencie, kiedy ubezpieczenie nie obowiązywało, jednakże zmarły pobierał zasiłek macierzyński bądź chorobowy albo świadczenie o charakterze rehabilitacyjnym, zasiłek pogrzebowy jest wypłacany.

Zasiłek otrzymuje się po śmierci członka rodziny, czyli dokładnie: małżonki bądź małżonka, dzieci własnych, drugiego małżonka i przysposobionych dzieci, siostry, brata, wnuka, macochy, ojczyma, osoby przysposabiającej oraz niepełnoletniego dziecka przyjętego na wychowanie (dotyczy to także dziecka będącego częścią rodziny zastępczej).

Zasiłek pogrzebowy odbiera osoba, która sfinansowała organizację pogrzebu. Jeżeli opłaciła go grupa osób (ewentualnie podmiotów, o czym piszemy dalej), świadczenie to musi być rozdzielone proporcjonalnie do tego, jakie koszty poniosła każda z nich.

Warto ponadto wiedzieć, że zasiłek pogrzebowy w niektórych przypadkach otrzymać może także dom opieki społecznej, pracodawca, powiat, gmina i osoba prawna związku wyznaniowego albo Kościoła. Przy czym konieczne jest, aby przedstawiły one w oddziale ZUS dokumentację potwierdzającą sfinansowanie uroczystości pogrzebowych.

Wysokość zasiłku pogrzebowego i jego wydatkowanie

Do kosztów organizacji pogrzebu należy m.in. opłata za mszę pogrzebową albo ceremonię pogrzebową, zakup trumny, wykupienie miejsca pochówku, a ponadto te wydatki, które mają związek z powszechnie przyjętymi obyczajami pogrzebowymi, w tym również z tradycjami regionalnymi. Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł. Aby go uzyskać, w oddziale ZUS składamy odpowiedni wniosek wraz z rachunkami za wydatki, jakie ponieśliśmy przy przygotowywaniu pogrzebu, skróconym odpisem aktu zgonu i dokumentem dowodzącym powinowactwa albo pokrewieństwa (np. dowód osobisty, skrócony odpis aktu stanu cywilnego). Jeśli zmarły pracował, dołączamy zaświadczenie stanowiące potwierdzenie, że był on ubezpieczony.

 kwi 8, 2019