Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Akcesoria nagrobkowe

Jak przebiega msza pogrzebowa?

Jak przebiega msza pogrzebowa?

Eucharystia pogrzebowa ma wyjątkowy charakter i wiele jej części w znaczącym stopniu różni się od tych, które znamy z innych mszy. Z drugiej jednak strony należy podkreślić fakt, że jej zasadnicza struktura pozostaje nienaruszona. Msza rozpoczyna się od obrzędów wstępnych, potem ma miejsce liturgia słowa oraz liturgia eucharystyczna, wieńczą ją zaś obrzędy zakończenia. Każdy z tych etapów podczas eucharystii pogrzebowej jest uzupełniony o pewne charakterystyczne elementy, a słowa kapłana odnoszą się w niektórych jej częściach do zmarłego oraz do jego rodziny. Po mszy następuje obrzęd Ostatniego Pożegnania.

Homilia i przemówienia

Na samym początku ksiądz kieruje do rodziny słowa pocieszenia po utracie bliskiej osoby. Homilia poświęcona jest przeważnie historii życia zmarłego oraz okolicznościom jego śmierci (np. kapłan podkreśla fakt, że przeszedł on ciężką chorobę). Celebrans udziela również informacji na temat tego, jak teologia katolicka odnosi się do kwestii życia pozagrobowego. Wzywa on ponadto do modlitwy o zbawienie duszy osoby zmarłej.

Niekiedy podczas eucharystii pogrzebowej mają miejsce przemówienia przedstawicieli rodziny oraz przyjaciół. Jeżeli jest taka wola, mogą one zostać wygłoszone po modlitwie następującej po przyjęciu Komunii Świętej.

Warto dodać, iż rodziny mają prawo życzyć sobie, aby w czasie mszy nie odbywała się liturgia eucharystyczna (aczkolwiek rzadko się zdarza, aby występowały one z takimi propozycjami), w wyniku czego Komunia Święta nie jest przyjmowana.

Muzyka pogrzebowa

Refleksyjny charakter mszy podkreśla także odpowiednia muzyka. Również poprzez śpiew zgromadzeni wyrażają szacunek dla zmarłego i żal po jego stracie. W czasie obrzędu grane są marsze i pieśni pogrzebowe. Do najpopularniejszych należą "Anielski orszak niech twą duszę przyjmie" czy "Niech aniołowie zawiodą cię do raju". Należy jednak pamiętać, że zgodnie z nauką Kościoła w czasie liturgii niewskazane są utwory o charakterze niesakralnym. Nie stanowi tutaj wyjątku sytuacja, gdy określony świecki utwór muzyczny był szczególnie ulubiony przez zmarłą osobę. W takich przypadkach poleca się wykonanie go po obrzędzie liturgicznym, np. w czasie uczty na cześć zmarłego, czyli tzw. stypy.

Obrzęd Ostatniego Pożegnania

Obrzęd zwany Ostatnim Pożegnaniem polega na tym, że celebrans prosi osoby, które brały udział w mszy, o modlitwę za zbawienie zarówno zmarłego, jak i swoje. Ta część odbywa się w całkowitej ciszy, następnie zaś śpiewana jest pieśń o tytule „Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw”. Kapłan trzykrotnie dokonuje pokropienia trumny. Okadza ją również za pomocą kadzidła. Po zmówieniu przez niego modlitwy trumna zostaje wyniesiona ze świątyni.

 wrz 21, 2018