Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Akcesoria nagrobkowe

Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Jedną z najbardziej znanych i najpiękniejszych nekropolii w Polsce jest krakowski Cmentarz Rakowicki. Spoczywa na nim wielu zasłużonych obywateli: od wojskowych i polityków, przez działaczy lokalnych, po artystów. Powstał on w 1803 roku, a swoją nazwę wziął od ulicy Rakowickiej, przy której się znajduje (prowadziła ona niegdyś do wsi Rakowice).

Historia nekropolii

Cmentarz utworzono w miejscu folwarku Bosackie w ówczesnej wsi – a obecnie dzielnicy – Prądnik Czerwony. Jego powstanie było spowodowane wprowadzeniem przez cesarza austriackiego Józefa II z roku 1784 zakazu chowania zmarłych w tych nekropoliach, które dotąd znajdowały się na terenach miejskich.

Pierwszy pochówek na Cmentarzu Rakowickim miał miejsce w styczniu 1803 roku. W kolejnych latach sukcesywnie powiększano obszar nekropolii, a w 1839 roku architekt Karol R. Kremer wykonał projekt założeń parkowych cmentarza, które następnie wprowadzono w życie. Co ciekawe, Cmentarz Rakowicki po przyłączeniu do niego nowych terenów został otoczony murem, który wykonano z cegieł pochodzących z rozebranego kościoła Wszystkich Świętych (obecnie w jego miejscu znajduje się położony niedaleko Rynku Głównego plac Wszystkich Świętych). Starą, drewnianą kaplicę zastąpiono w 1862 roku nową i murowaną kaplicą pod wezwaniem Zmartwychwstania Chrystusa Króla. Od 1934 roku powierzchnia cmentarza już się nie zmieniła. Jego obszar wynosi obecnie 42 hektary.

Kto jest pochowany na Cmentarzu Rakowickim?

Na cmentarzu możemy znaleźć specjalnie wyodrębnione kwatery, w których spoczywają osoby uczestniczące w powstaniach (listopadowym, krakowskim, styczniowym) oraz w I i II wojnie światowej. Część z nich przeznaczona została dla legionistów, żołnierzy z okresu kampanii wrześniowej 1939 roku oraz ofiar Holocaustu. Przy kaplicy stoi Pomnik Ofiar Komunizmu, a nieco dalej zlokalizowany jest grobowiec malarza Jana Matejki.

Cmentarz Rakowicki posiada również Aleję Zasłużonych. Znajdują się przy niej groby niej m.in. założyciela Piwnicy Pod Baranami Piotra Skrzyneckiego, pisarza i tłumacza Macieja Słomczyńskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki czy piosenkarza Marka Grechuty. W grobowcu rodzinnym pochowano natomiast poetkę i noblistkę Wisławę Szymborską.

 lip 11, 2018