Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Akcesoria nagrobkowe

Transport zwłok – najważniejsze procedury

Transport zwłok – najważniejsze procedury

Po tym, jak nastąpi zgon bliskiej nam osoby, konieczne jest przetransportowanie jej ciała – należy zgłosić się do firmy, która tym się zajmuje. Pamiętajmy jednak, że tego typu przedsiębiorstwo powinno mieć odpowiednie uprawnienia, które szczegółowo reguluje rozporządzenie ws. wydawania zaświadczeń i pozwoleń na transport szczątków ludzkich oraz zwłok, wydane 27 XII 2007 roku przez Ministerstwo Zdrowia.

Sporządzenie wniosku

Członkowie rodziny wypełniają wniosek o wydanie zaświadczeń i uprawnień na przewóz ciała. Co powinien on zawierać? Przede wszystkim musimy w nim podać podstawowe dane o zmarłym: jego nazwisko, imię albo imiona, nazwisko rodowe, miejsce zamieszkiwane przez niego przed śmiercią. Należy również udzielić informacji na temat miejsca i daty zarówno jego urodzenia, jak i zgonu. Ponadto wybieramy środek transportu, w którym szczątki albo zwłoki zostaną przewiezione. We wspomnianym wniosku określamy także to, na jakim cmentarzu osoba zmarła zostanie pochowana. Niezbędne jest ponadto podanie informacji dotyczących wnioskodawcy, do których należy nazwisko, imię lub imiona, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania. Trzeba też mieć na uwadze fakt, że jeżeli w akcie zgonu albo w innego rodzaju dokumencie odnoszącym się do kwestii zgonu brakuje adnotacji na temat jego przyczyn, musimy wraz z wnioskiem przekazać specjalne pismo urzędowe, które dowodzi, że powodem śmierci nie była choroba mająca charakter zakaźny.

Środek transportu do przewozu zwłok a kwestie prawne

Pojazdy transportujące ciało lub szczątki muszą spełniać pewne wymogi techniczno-sanitarne. W tego typu środkach transportu powinny znajdować się specjalne zabezpieczenia, która gwarantują unieruchomienie trumny w trakcie jazdy. Kabina kierowcy musi być odgraniczona od tej części pojazdu, w której umieszczone zostały zwłoki. Poza tym prawo nakłada na firmę zajmującą się przewozem zwłok obowiązek oznakowania swoich pojazdów. Co ważne, powinno w nich być wygospodarowane odpowiednie miejsce, w którym znajdują się rękawice ochronne, preparaty służące do dezynfekcji oraz narzędzia do sprzątania.

 lip 4, 2018